CPU s7-200 Smart

Price
0.0
In stock
9.580.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU CR40, COMPAC CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 24 DI 24V DC; 16 DO RELAY 2A; P Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,44 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
8.070.000 đ
+
SIMATIC S7-200 SMART, CPU CR60, COMPAC CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 36 DI 24V DC; 24 DO RELAY 2A; Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,44 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.840.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU SR20, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 12 DI 24V DC; 8 DO RELAY 2A; Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,37 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.390.000 đ
+
SIMATIC S7-200 SMART, CPU SR30, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 18 DI 24V DC; 12 DO RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,37 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.620.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU SR40, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 24 DI 24V DC; 16 DO RELAY 2A; Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,44 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
10.760.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU SR60, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 36 DI 24V DC; 24 DO RELAY 2A; Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,61 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.520.000 đ
+
SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST20, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 12 DI 24V DC; 8 DO 24 V DC; POW Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,33 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.390.000 đ
+
SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST30, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 18 DI 24V DC; 12 DO 24 V DC; PO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,33 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.620.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU ST40, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 24 DI 24V DC; 16 DO 24 V DC; POW Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,41 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
10.760.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU ST60, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 36 DI 24V DC; 24 DO 24 V DC; POW Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,53 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày