Bộ lập trình s7-400

Price
0.0
In stock
34.990.000 đ
+
SIMATIC S7-400, CPU 412-1 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 512 KB WORKING MEMORY, (256 KB CODE, 256 KB Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,884 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
67.960.000 đ
+
SIMATIC S7-400, CPU 412-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 1 MB WORKING MEMORY, (0,5 MB CODE; 0,5 MB DA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,873 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
78.610.000 đ
+
SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 1 MB WORKING MEMORY, (0,5 MB CODE; 0,5 MB Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,977 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
87.865.000 đ
+
SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,332 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
93.970.000 đ
+
SIMATIC S7-400, CPU 414-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 2 MB WORKING MEMORY, (1 MB CODE, 1 MB DATA), Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,898 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
165.760.000 đ
+
SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 4 MB WORKING MEMORY, (2 MB KB CODE, 2 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,13 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
153.780.000 đ
+
SIMATIC S7-400, CPU 414-3 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 4 MB WORKING MEMORY, (2 MB KB CODE, 2 MB DAT Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,031 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
186.920.000 đ
+
SIMATIC S7-400H, CPU 414-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,32 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
215.770.000 đ
+
SIMATIC S7-400, CPU 416-2, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 8 MB WORKING MEMORY, (4 MB CODE, 4 MB DATA) Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,896 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
295.595.000 đ
+
SIMATIC S7-400, CPU 416-3, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 16 MB WORKING MEMORY, (8 MB KB CODE, 8 MB D Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,031 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
308.860.000 đ
+
SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 16 MB WORKING MEMORY, (8 MB KB CODE, 8 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,108 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
281.200.000 đ
+
SIMATIC S7-400H, CPU 416-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,314 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
367.470.000 đ
+
SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,281 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
19.030.000 đ
+
SIMATIC S7-400, PS 405 POWER SUPPLY, WIDE RANGE 10A, 24/48/60V DC, 5V/10A DC ATEX APPROBATION IDENTI Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,335 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
10.025.000 đ
+
SIMATIC S7-400, POWERSUPPLY PS 405: 4A, 24/48/60V DC, 5V DC/4A, ATEXAPPROBATIONIDENTIFICATION Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,945 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
17.980.000 đ
+
SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS407: 10A, WIDERANGE, 120/230V UC, 5V DC/10A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,33 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
22.550.000 đ
+
SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS407; 10A, WIDERANGE, 120/230V UC, 5V DC/10A, FOR REDUNDANT USE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,304 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
8.660.000 đ
+
SIMATIC S7-400, POWERSUPPLY PS407: 4A, WIDERANGE, 120/230V UC,5V DC/4A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,959 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.910.000 đ
+
SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 1.5 M Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Hungary Trọng lượng: 0,322 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
36.240.000 đ
+
SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 100 M Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Hungary Trọng lượng: 14,1 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 20 products