Racks s7-400

Price
0.0
In stock
24.025.000 đ
+
SIMATIC S7-400, UR1 RACK, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 18 SLOTS 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 4,54 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
12.470.000 đ
+
SIMATIC S7-400, UR2 RACK, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 9 SLOTS 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 2,456 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
17.665.000 đ
+
SIMATIC S7-400, UR2 RACK ALU, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 9 SLOTS, 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 1,782 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
23.600.000 đ
+
SIMATIC S7-400H, UR2-H RACK, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 2 X 9 SLOTS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 4,557 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
33.570.000 đ
+
SIMATIC S7-400, UR2-H RACK ALU, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 2 X 9 SLOTS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 3,377 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
10.680.000 đ
+
SIMATIC S7-400, CR3 RACK, CENTRALIZED WITH 4 SLOTS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,872 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày