Thiết bị đóng cắt

Price
0.0
In stock
450.000 đ
+
22MM METAL ROUND ACTUATOR: EMERGEN.-STOP MUSHR.PUSHB. 40MM LATCH.W. ROT.-TO-UNLATCH MECH. WITH HOLDE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,117 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.150.000 đ
+
22MM METAL ROUND ACTUATOR: CES KEY-OPER.SWITCH WITH 2 KEYS LATCHING 2 SWITCH POSITIONS O-I LOCK NO S Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,189 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
290.000 đ
+
22MM METAL ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSHBUTTON MOMENTARY CONTACT TYPE WITH FLAT BUTTON SCREW Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,082 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
560.000 đ
+
22MM METAL ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSH-PULL BUTTON 40MM LATCHING W.PULL-TO-UNLOCK MECH. SC Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,09 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
140.000 đ
+
3-PHASE BUSBARS MODULAR SPACING 45MM FOR 3 CIRCUIT-BREAKERS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,071 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 3P 160AF/100AT 25KA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 0,97 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 4P 160AF/100AT 25KA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 1,18 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 3P 160AF/100AT 25kA TM220 Adjustable Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 0,98 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 4P 160AF/100AT 25kA TM220 Adjustable Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 1,23 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 3P 160AF/100AT 36kA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 0,97 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 4P 160AF/100AT 36kA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 1,19 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 3P 160AF/100AT 36kA TM220 Adjustable Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 0,98 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 4P 160AF/100AT 36kA TM220 Adjustable Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 1,21 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 3P 160AF/100AT 55kA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 0,96 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 4P 160AF/100AT 55kA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 1,19 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 3P 160AF/100AT 55kA TM220 Adjustable Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 0,96 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 4P 160AF/100AT 55kA TM220 Adjustable Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 1,22 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 3P 160AF/100AT 70kA TM220 Adjustable Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 0,96 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 4P 160AF/100AT 70kA TM220 Adjustable Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 1,24 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MCCB 3P 160AF/125AT 25KA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Cộng hòa Séc Trọng lượng: 0,99 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 20 products