CB chỉnh dòng

Price
0.0
In stock
660.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.55...0.8A, N-RELEASE10 A SCREW CON Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,275 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
865.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.9...1.25A, N-RELEASE16A, SCREW CONN Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,358 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
900.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 1.8...2.5A, N- RELEASE 33A SCREW CONN Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,363 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.022.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 13...20A, N-RELEASE 260A, SCREW CON Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,359 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.240.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 18...25A, N-RELEASE 325A, SCREW CON Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,366 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
900.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 1.4...2A, N- RELEASE 26A, SCREW CONNE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,358 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.570.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 27...32A, N-RELEASE 400A, SCREW CON Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,378 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
730.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 2.8...4A, N-RELEASE 52A, SCREW CON Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,343 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
900.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 2.8...4A, N-RELEASE 52A, SCREW CON Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,355 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
900.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 2.8...4A, N-RELEASE 52A, SPRING-L. Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,38 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
880.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 2.8...4A, N- REL. 52A SCREW CONNECTION Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,352 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
840.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 4.5...6.3A, N-RELEASE 82A SCREW C Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,348 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
900.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 4.5...6.3A, N-RELEASE 82A SCREW C Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,365 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
900.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 4.5...6.3A, N-RELEASE 82A SPRING- Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,386 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
880.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 4.5...6.3A, N- REL. 82A SCREW CONNECTI Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,358 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
650.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER, 0.11...0.16A N-RELEASE 2.1 A, SIZE S00 MOTOR PROTECTION, CLASS 10, SCREW CONNECTION Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,228 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
650.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL.0.14...0.2A,N- REL.2.6A, SCREW TERMI Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,229 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
650.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER 0.18...0,.25 N-RELEASE 3,3A, SIZE S00, MOTOR PROTECTION, CLASS 10, SCREW CONNECTION Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,229 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
655.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER, 0.22...0.32A N-RELEASE 4.2 A, SIZE S00, MOTOR PROTECTION, CLASS 10, SCREW CONNECTIO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,23 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
870.000 đ
+
CIRCUIT-BREAKER, 0.28...0.4 A N-RELEASE 8.2 A, SIZE S0, TRANSFORMER PROTECTION, CL. 10, SCREW CONNEC Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,288 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 20 products