3AC380-480V

Price
0.0
In stock
11.140.000 đ
+
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 1 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
11.550.000 đ
+
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 1 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
11.980.000 đ
+
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 1 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
12.650.000 đ
+
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
13.440.000 đ
+
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
37.230.000 đ
+
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% F Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 5,5 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.120.000 đ
+
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,1 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
17.130.000 đ
+
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
18.850.000 đ
+
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% FO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
23.970.000 đ
+
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 5,2 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
28.880.000 đ
+
MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 150% Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 5,5 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 5,7 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,1 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 K Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 K Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 5,4 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 5,7 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Product filters
Price

đ  –  đ

  • 11140000đ
  • 41590000đ