Bộ lập trình s7-200

Price
0.0
In stock
7.260.000 đ
+
SIMATIC S7-200, PC/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO SERIAL PORT OF PC, SUPPORTS FR Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,398 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.270.000 đ
+
SIMATIC S7-200,USB/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO USB PORT OF PC, FREEPORT NOT S Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,376 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.730.000 đ
+
SIMATIC S7-200, EXPANSION CABLE FOR EM OF THE 22X CPU 0.8 M Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,055 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.230.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, CPU 224XPSI COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC (M), 2 AI,1AO 12/16 K Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,392 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.040.000 đ
+
SIMATIC S7-200, CPU 221 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 6 DI DC/4 DO DC, 4 KB CODE/2 KB DATA, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,239 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.620.000 đ
+
SIMATIC S7-200, CPU 221 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 6 DI DC/4 DO RELAY 4 KB CODE/2 KB DATA, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,282 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.050.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, CPU 222 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 8 DI DC/6 DO DC 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIB Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,27 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.305.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, ĐƠN VỊ NHỎ GỌN CPU 222, CUNG CẤP NGUỒN AC 8 DI DC / 6 DO RELAY 4 KB CODE / 2 KB DATA, PRO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,31 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
12.800.000 đ
+
SIMATIC S7-200, CPU 222 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 8 DI DC/6 DO DC 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIBUS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,242 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
13.825.000 đ
+
SIMATIC S7-200, CPU 222 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 8 DI DC/6 DO RELAY 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIB Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,287 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.510.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, CPU 224 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC, 8/12 KB CODE/8 KB DATA, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,379 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
8.800.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, CPU 224 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO, RELAY, 8/12 KB CODE/8 KB DA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,437 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
18.970.000 đ
+
SIMATIC S7-200, CPU 224, COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC, 8/12 KB CODE/8 KB DATA, PR Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,342 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
19.960.000 đ
+
SIMATIC S7-200, CPU 224, COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO, RELAY, 8/12 KB CODE/8 KB DATA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,413 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.230.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, CPU 224XP COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC, 2 AI, 1 AO 12/16 KB CO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,404 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.800.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, CPU 224XP COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14DI DC/10DO RELAY, 2AI, 1AO, 12/16 KB CO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,432 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
30.390.000 đ
+
SIMATIC S7-200, CPU 224XP COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC, 2 AI, 1 AO 12/16 KB CODE/ Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,376 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
31.610.000 đ
+
SIMATIC S7-200, CPU 224XP COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14DI DC/10DO RELAY, 2AI, 1AO, 12/16 KB CODE/ Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,444 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.200.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, CPU 226 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO DC, 16/24 KB CODE/10 KB DATA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,506 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.505.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, CPU 226 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO RELAY, 16/24 KB CODE/10 KB D Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,59 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 20 products