Mô đun mở rộng s7-200CN

Price
0.0
In stock
2.700.000 đ
+
SIMATIC S7-200CN, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT THIS S7 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,18 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.170.000 đ
+
SIMATIC S7-200CN, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT THIS S Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,132 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.390.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, DIG. OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DQ, 24 V DC, THIS S7-200 CN PRODUCT HA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,137 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.605.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, DIG. OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A THIS S7-200 CN Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,159 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.050.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,335 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.370.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,385 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.420.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO, 24 V DC THIS S7-200 CN PRO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,125 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.490.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO RELAY, 5-30 V DC, 250 V AC Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,144 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.070.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8 DO DC 24V, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,177 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.220.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI 24 V DC, SINK/SOURCE, 8 DO RELAY, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,195 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.810.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, 0 - 10V DC, 12 BIT CONVERTER THI Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,167 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.834.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 2 AQ, +/- 10V DC, 12 BIT CONVERTER THI Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,131 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.950.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, ANALOG I/O EM 235, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, DC +/-10V; 1AQ, DC +/-10V 12 BIT C Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,173 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.540.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 2AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/12 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,173 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.540.000 đ
+
SIMATIC S7-200 CN, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, +/-80 MV AND THERMOCOUPLE TYPE J Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,166 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày