Bộ nguồn Siemens

Price
0.0
In stock
10.732.000 đ
+
SITOP modular plus 20 A stabilized power supply input: 400-500 V 3AC output: 24 V DC/20 A version wi Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 2 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.288.000 đ
+
SITOP DC UPS module 24 V/15 A uninterruptible power supply without interface input: 24 V DC/16 A out Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 0,4 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.130.000 đ
+
SITOP DC UPS module 24 V/15 A uninterruptible power supply with serial interface input: 24 V DC/16 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 0,45 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.130.000 đ
+
SITOP DC UPS module 24 V/15 A uninterruptible power supply with USB interface input: 24 V DC/16 A ou Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 0,45 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
13.254.000 đ
+
SITOP DC USV module 24 V/40 A uninterruptible power supply without interface input: 24 V DC/43 A out Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 1,1 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.056.000 đ
+
SITOP DC UPS module 24 V/40 A uninterruptible power supply with USB interface input: 24 V DC/42.6 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 1,1 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.007.000 đ
+
SITOP DC UPS module 24 V/6 A uninterruptible power supply without interface input: 24 V DC/6.85 A ou Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 0,4 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.681.000 đ
+
SITOP power 0.375 A, DC/DC stabilized power supply input: 48-220 V DC output: 24 V DC/0.375 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 0,14 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.880.000 đ
+
LOGO!Power 5 V/3 A stabilized power supply input: 100-240 V AC (110-300 V DC) output: 5 V DC/3 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 0,17 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.923.000 đ
+
SIMATIC S7-1200 power module PM1207 stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/2.5 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 0,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.441.000 đ
+
SITOP PSU100C 24 V/0.6 A stabilized power supply input: 100-230 V AC (DC 110-300 V) output: 24 V DC/ Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: România Trọng lượng: 0,12 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.401.000 đ
+
SITOP PSU100C 24 V/2.5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC (DC 110-300 V) output: 24 V DC/ Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: România Trọng lượng: 0,22 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.081.000 đ
+
SITOP PSU100L 24 V/10 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/10 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: România Trọng lượng: 0,75 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.897.000 đ
+
SITOP PSU100M 40 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/40 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 2,9 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.967.000 đ
+
SITOP PSU100S 24 V/10 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/10 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 0,7 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.163.000 đ
+
SITOP PSU100S 24 V/2.5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/2.5 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 0,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.964.000 đ
+
SITOP PSU100S 24 V/5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/5 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 0,4 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.969.000 đ
+
SITOP PSU100S 20 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/20 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Áo Trọng lượng: 2,4 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.448.000 đ
+
SITOP PSU200M 10 A stabilized power supply input: 120/230-500 V AC output: 24 V DC/10 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: România Trọng lượng: 0,8 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.726.000 đ
+
SITOP PSU200M 5 A stabilized power supply input: 120/230-500 V AC output: 24 V DC/5 A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: România Trọng lượng: 0,6 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 14 products