Tiếp điểm phụ

Price
0.0
In stock
75.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1NC, DIN EN 50005, CONNECTION FROM ABOVE, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR REL Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,016 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
75.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1NO, DIN EN 50005, CONNECTION FROM ABOVE, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR REL Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,016 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
75.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1NC, DIN EN 50005, CONNECTION FROM BELOW, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR REL Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,016 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
75.000 đ
+
AUX. SWITCH BLOCK, 1NO, DIN EN 50005, CONNECTION FROM BELOW, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,02 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
95.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 02, 2NC, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT. FO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,033 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
95.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 11, 1NO+1NC, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT. Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,033 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
95.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 20, 2NO, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT. FOR Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,033 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
260.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 22, 2NO+2NC, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT. Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,044 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
160.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 31, 3NO+1NC, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT. Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,044 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
160.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 44E, 4NC, DIN EN50011, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTOR RELAYS, 4-POLE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,044 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
160.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 53E, 1NO+3NC, DIN EN50011, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTOR RELAYS, 4-POLE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,044 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
160.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 62E, 2NO+2NC, DIN EN50011, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTOR RELAYS, 4-POLE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,044 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
160.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 71E, 3NO+1NC, DIN EN50011, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTOR RELAYS, 4-POLE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,044 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
160.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 80E, 4NO, DIN EN50011, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTOR RELAYS, 4-POLE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,044 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
75.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 11E (1NC), DIN EN50012, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTOR Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,028 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
130.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 22E, 1NO+2NC, DIN EN50012, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,039 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
160.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 23E, 1NO+3NC, DIN EN50012, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,044 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
160.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 32E, 2NO+2NC, DIN EN50012, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,044 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
160.000 đ
+
AUX. CONTACT BLOCK, 3NO+1NC DIN EN50012, SCREW CONNECTION, FOR MOTOR CONTACTSORS, 4-POLE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,044 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
165.000 đ
+
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 40, 4NO, DIN EN50005, CAGE CLAMP CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT. Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: CH Séc Trọng lượng: 0,049 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 20 products