Mô đun mở rộng s7-200 Smart

Price
0.0
In stock
3.230.000 đ
+
SIMATIC S7-200 SMART, ANALOG INPUT SM AI04, 4 AI, 0...10V,0...5V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0/4-20 MA 11 BI Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,15 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.730.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, ANALOG I/O SM AM06, 4 AI/2 AO, 0..10V,0..5V,0/4..20MA,+/-5V, +/-2.5V,12 BIT RES Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,17 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.500.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, ANALOG OUTPUT SM AQ02, 2 AO, +/-10V, 11 BIT RESOLUTION, OR 4-20 MA, 10 BIT RESO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,15 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
40.360.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, ANALOG INPUT SM AR02 RTD, 2 X AI RTD MODULE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,02 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.380.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, ANALOG INPUT SM TC04 4AI, 4 AI, 4 X AI THERMOCOUPLE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,02 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.020.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL INPUT SM DI08, 8DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,15 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.020.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL INPUT SM DR08, 8 DO, RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,17 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.700.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL I/O SM DR16,8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,2 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.050.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIG. OUTPUT SM DR132,16DI/16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.090.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL OUTPUT SM DT08, 8 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.75A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,15 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.360.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL I/O SM DT16, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, TRANSISTOR 0.75A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,18 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.220.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL I/O SM DT132,16DI/16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, TRANSISTOR 0.7 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,26 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.950.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, COMMUNICATION MODULE CM CM01, RS485, 9 PIN SUB D (MALE), SUPPORTS MESSAGE BASED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,02 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.350.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL I/O SB DT04, 2 DI/2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,02 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.650.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, ANALOG OUTPUT SB AQ01, 1 AO, +/- 10VDC (12 BIT RES.) OR 0 - 20 MA (11 BIT RES) Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,02 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày