Khởi động mềm

Price
0.0
In stock
2.605.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,455 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
27.540.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, S6, 162 A, 110 KW/500 V, 40 DEG., 400-600 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,904 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
66.830.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 352A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 11,281 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
66.830.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 352A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 11,222 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.885.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,635 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.885.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,64 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.390.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,73 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.390.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,73 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
26.900.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, S12, 230 A, 132 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 8,695 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
76.350.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 250A, 132KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 433A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 11,23 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
26.900.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, S12, 205 A, 150 HP/460 V, 50 DEG., 200-460 V AC, 115 V AC, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 8,755 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.680.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,65 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.680.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,649 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.600.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,71 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.600.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,736 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
21.240.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 29A, 15KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 50A, 2 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 5,76 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
30.340.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, S12, 280 A, 160 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 8,82 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
76.350.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 690 V, 40 DEG., STANDARD: 162A, 160KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,594 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
92.825.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 313A, 160KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 542A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 11,16 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.040.000 đ
+
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,648 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 20 products