Bộ lập trình s7-200 Smart

Price
0.0
In stock
1.010.000 đ
+
SIMATIC S7-200 SMART, BATTERY BOARD FOR LONG-TERM BACKUP OF THE REALTIME CLOCK Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,02 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.580.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU CR40, COMPAC CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 24 DI 24V DC; 16 DO RELAY 2A; P Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,44 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
8.070.000 đ
+
SIMATIC S7-200 SMART, CPU CR60, COMPAC CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 36 DI 24V DC; 24 DO RELAY 2A; Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,44 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.840.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU SR20, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 12 DI 24V DC; 8 DO RELAY 2A; Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,37 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.390.000 đ
+
SIMATIC S7-200 SMART, CPU SR30, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 18 DI 24V DC; 12 DO RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,37 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.620.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU SR40, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 24 DI 24V DC; 16 DO RELAY 2A; Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,44 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
10.760.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU SR60, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 36 DI 24V DC; 24 DO RELAY 2A; Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,61 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.520.000 đ
+
SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST20, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 12 DI 24V DC; 8 DO 24 V DC; POW Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,33 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.390.000 đ
+
SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST30, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 18 DI 24V DC; 12 DO 24 V DC; PO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,33 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.620.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU ST40, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 24 DI 24V DC; 16 DO 24 V DC; POW Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,41 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
10.760.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, CPU ST60, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 36 DI 24V DC; 24 DO 24 V DC; POW Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,53 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.230.000 đ
+
SIMATIC S7-200 SMART, ANALOG INPUT SM AI04, 4 AI, 0...10V,0...5V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0/4-20 MA 11 BI Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,15 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.730.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, ANALOG I/O SM AM06, 4 AI/2 AO, 0..10V,0..5V,0/4..20MA,+/-5V, +/-2.5V,12 BIT RES Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,17 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.500.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, ANALOG OUTPUT SM AQ02, 2 AO, +/-10V, 11 BIT RESOLUTION, OR 4-20 MA, 10 BIT RESO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,15 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
40.360.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, ANALOG INPUT SM AR02 RTD, 2 X AI RTD MODULE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,02 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.380.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, ANALOG INPUT SM TC04 4AI, 4 AI, 4 X AI THERMOCOUPLE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,02 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.020.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL INPUT SM DI08, 8DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,15 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.020.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL INPUT SM DR08, 8 DO, RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,17 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.700.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL I/O SM DR16,8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,2 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.050.000 đ
+
SIMATIC S7-200SMART, DIG. OUTPUT SM DR132,16DI/16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 7 products