Khởi động từ

Price
0.0
In stock
5.360.000 đ
+
CONTACTOR, 55KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110...127V AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 3,67 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,54 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,48 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,42 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,439 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,475 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
13.000.000 đ
+
CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,62 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
13.000.000 đ
+
CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,57 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
13.000.000 đ
+
CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,54 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
12.970.000 đ
+
CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,484 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
12.970.000 đ
+
CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,55 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.550.000 đ
+
CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,6 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.550.000 đ
+
CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,62 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.550.000 đ
+
CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,565 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.685.000 đ
+
CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,544 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.685.000 đ
+
CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 6,61 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
19.570.000 đ
+
CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 10,445 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
19.570.000 đ
+
CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 10,346 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
19.570.000 đ
+
CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 10,23 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
20.705.000 đ
+
CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 10,273 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 20 products