Biến tần MM440

Price
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.12 KW OVERLO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
11.520.000 đ
+
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
13.555.000 đ
+
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 1,3 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,4 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 5,7 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 13 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 17 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 2 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,4 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 2 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 23 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 27,7 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 22 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,4 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 75 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Anh Trọng lượng: 3,4 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 20 products
Product filters
Price

đ  –  đ

  • 6806000đ
  • 207670000đ