Mô đun mở rộng s7-1200

Price
0.0
In stock
2.385.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS232, 9 PIN SUB D (MALE), SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,16 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.385.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (FEMALE) SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,16 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.195.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SB 1221, 4DI, 24VDC 200KHZ, SOURCE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,03 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.195.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SB 1222, 4DQ, 24VDC 200KHZ Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,03 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.195.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SB 1223, 2 DI / 2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,03 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.800.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,04 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.195.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT SB 1231, 1 AI, +/- 10V DC (12 BIT RES.) OR 0 - 20 MA Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,03 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.800.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, ANALOG SB 1231 T, 1 X AI THERMOCOUPLE, TYPE J OR K Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,03 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.800.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT SB 1232, 1 AO, +/- 10VDC (12 BIT RES.) OR 0 - 20 MA (11 BIT RES) Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,03 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
1.545.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION COMMUNICATION BOARD CB 1241, RS485, SCREW CONNECTOR SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,03 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.240.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 16 DI, 24VDC, SINK/SOURCE INPUT Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,21 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.040.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 8DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,17 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.240.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM 1222, 16 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,22 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.240.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM 1222, 16 DO, RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,26 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.040.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM 1222, 8 DO, RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,19 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.040.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM 1222, 8 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,18 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.130.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, TRANSISTOR 0.5A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,31 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.130.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,23 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.240.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, TRANSISTOR 0.5A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,21 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.240.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, RELAY 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,21 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 10 products