Mô đun mở rộng s7-200

Price
0.0
In stock
7.130.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,173 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.920.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,12 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.070.000 đ
+
SIMATIC S7-200, EM 221 DIGITAL INPUT MOD., OPTICALLY ISOLATED 8DI, 120/230V AC, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,175 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.820.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 4DO, 4-24V DC; 5 A/POINT SOURCE Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,129 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.550.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 4DO (RELAY); 10 A, 5 - 30V DCOR 5 - 250V Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,159 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.830.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DQ, 24 V DC, Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,126 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
10.290.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, OPTICALLY ISOLATED 8DQ, 120/230V AC, 0.5A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,181 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.730.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,143 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
16.960.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC, 0.7 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,323 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
18.380.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY, 2A Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,362 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.960.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO, 24 V DC Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,124 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.240.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO RELAY, 5-30 V DC, 250 V AC Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,133 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
8.760.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8 DO DC 24V, 0. Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,176 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
9.340.000 đ
+
SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI 24 V DC, SINK/SOURCE, 8 DO RELAY, 2A/ Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,194 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
10.920.000 đ
+
SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, 0 - 10V DC, 12 BIT CONVERTER Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,16 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.340.000 đ
+
SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 AI, 0-10V DC, MAX 2AE 0..20MA 12/11 BIT Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,161 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
11.910.000 đ
+
SIMATIC S7-200, ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 2 AQ, +/- 10V DC, 12 BIT CONVERTER Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,12 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
17.190.000 đ
+
SIMATIC S7-200, ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AQ, +/- 10V DC, 0..20MA 12/11 BIT CONV Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,166 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
14.485.000 đ
+
SIMATIC S7-200, ANALOG I/O EM 235, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, DC +/-10V; 1AQ, DC +/-10V 12 BIT CONV Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,162 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
24.180.000 đ
+
SIMATIC S7-200, EM 253 POSITIONING MODULE, 200 KHZ, FOR CONTROLLING STEPPER OR SERVO DRIVE, OPEN LOO Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,18 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 5 products