CPU s7-1200

Dòng CPU
Loại CPU
Price
Serial PLC
0.0
In stock
3.470.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,34 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.470.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,38 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.470.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,35 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.670.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,34 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.670.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,39 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.670.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,35 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.060.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,41 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Hãng sản xuấtSiemens
0.0
In stock
7.060.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,49 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.060.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: D Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,45 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
10.635.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24V DC 0.5A 2 AI 0-10V DC, 2 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,45 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
10.635.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,50 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
10.635.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,47 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
15.365.000 đ
+
SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET PORT ONBOARD I/O: 10 DI 24V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24V DC; 0,5A; 4 Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Đức Trọng lượng: 0,50 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Product filters
Dòng CPU
Loại CPU
Price

đ  –  đ

  • 3470000đ
  • 15365000đ
Serial PLC