Biến tần V20

Price
0.0
In stock
2.450.000 đ
+
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,12KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 1 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.740.000 đ
+
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,25KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,6 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
2.780.000 đ
+
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,37KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 1 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.180.000 đ
+
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,8 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.270.000 đ
+
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,75KW / 0,75HP WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC U Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 1 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
3.440.000 đ
+
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,75KW / 0,75HP WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC U Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 1 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.010.000 đ
+
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 1,1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 1,6 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.550.000 đ
+
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 1,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 1,6 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.320.000 đ
+
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 2,2 WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/ Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 2,5 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.180.000 đ
+
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 3,0 KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 2,5 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
4.980.000 đ
+
SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 0.37KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,93 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.240.000 đ
+
SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 0.55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,93 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.400.000 đ
+
SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 0.75KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,93 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
5.840.000 đ
+
SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 1.1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,99 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
6.440.000 đ
+
SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 1.5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,99 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
18.970.000 đ
+
SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 11KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 3,86 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
23.090.000 đ
+
SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 15KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 3,98 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
27.510.000 đ
+
SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 6,24 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
31.550.000 đ
+
SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC OU Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 6,45 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
0.0
In stock
7.460.000 đ
+
SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 2.2KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED Hãng sx: Siemens AG Xuất xứ: Trung Quốc Trọng lượng: 0,99 (kg) Bảo hành 12 tháng Đổi trả hàng trong 7 ngày
Show another 4 products
Product filters
Price

đ  –  đ

  • 2450000đ
  • 31550000đ